Affärsidé

Ekonomikonsulting
Att tillhandahålla redovisningstjänster och konsultation inom ekonomi för små och medelstora företag.

Produktionskonsulting
Att starta upp och driva produktion i Lean-Produktionanda. Konsulttjänster omfattande management och projektledning

RTM Ekonomi är medlem i SRF.