Management

RTM Ekonomi tillhandahåller managementtjänster inom projektledning,
teknisk utveckling och produktion.
Vi arbetar med koncept som Lean Production, Just in Time och Concurrent
Engineering.