Anställda

Vi är 4 personer som arbetar på kontoret varav tre som arbetar
med ekonomi och en datakonsult.

Växel
Tel 08-544 738 55

Kristina Janstål
Ägare och VD
Auktoriserad redovisningskonsult
Har drivit redovisningsbyrån sedan 2000
Tel 08-544 738 56

Sebastian Georgsson
Ekonomiassistent
Tel 08-544 738 59

Gustav Öhrn
Redovisningskonsult
Anställd 2005
Tel 08-544 738 57

Eric Janstål
Civilingenjör
Ägare
Har drivit datakonsultverksamhet sedan 1981
Tel 08-544 710 51