Anställda

Vi är två personer som arbetar på kontoret varav en som arbetar
med ekonomi och en datakonsult.

Kristina Janstål
Ägare och VD
Auktoriserad redovisningskonsult
Har drivit redovisningsbyrån sedan 2000

Eric Janstål
Civilingenjör
Ägare
Har drivit datakonsultverksamhet sedan 1981